Kewangan

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Pengusahaan ladang saya dibiayai melalui

Saya mempunyai simpanan rekod pendapatan untuk aktiviti pertanian saya

Saya mempunyai akses kepada bank untuk membuka akaun simpanan

Saya mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk kegunaan kecemasan

Dalam 12 bulan yang lepas, jenis bantuan yang telah saya terima adalah

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.