3 Cabaran Utama

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Tiga cabaran terbesar yang saya hadapi dalam 5 tahun yang lepas dalam mengusahakan ladang adalah

Saya menghadapi masalah produktiviti yang rendah dalam pertanian saya (hasil yang semakin berkurangan)

Produktiviti yang rendah merupakan persepsi pengeluaran yang berkurangan oleh pekebun kecil

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.