Teknologi

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Saya mempunyai kemudahan atau teknologi berikut

Bagi aktiviti pertanian, saya SEDANG menggunakan aplikasi telefon pintar untuk tujuan berikut

Dalam 5 tahun yang akan datang, bagi aktiviti pertanian, saya INGIN menggunakan aplikasi telefon pintar untuk tujuan berikut

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.