Latihan dan Penyelidikan

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Dalam 5 tahun yang lepas, saya pernah menyertai kursus latihan

Dalam 5 tahun yang lepas, kursus yang pernah saya sertai dianjurkan oleh

Dalam 5 tahun yang lepas, saya pernah menyertai kursus latihan mengenai

Dalam 5 tahun yang akan datang, TIGA kursus latihan yang INGIN saya sertai adalah

Dalam 5 tahun yang lepas, saya pernah menyertai kajian penyelidikan mengenai pertanian sebelum ini

Dalam 5 tahun yang lepas, saya berasa bahawa terdapat kekurangan penyelidikan dalam bidang pertanian

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.