Project Semai

project semai logo

Pengenalan

Projek Semai merupakan sebuah kaji selidik terhadap pekebun-pekebun kecil yang meliputi sektor tanaman, ternakan, dan akuakultur di Malaysia. Kaji selidik ini merupakan sebahagian daripada usaha Khazanah di bawah tema Dana Impak iaitu Keterjaminan Makanan dan Tenaga dengan tujuan mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh para pekebun-pekebun kecil di Malaysia.

Dana Impak

adalah salah satu tonggak utama di bawah strategi Khazanah iaitu Memajukan Malaysia, dengan bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan membina daya tahan di Malaysia. Dana Impak berusaha untuk menyampaikan manfaat sosioekonomi kepada rakyat dalam enam (6) tema berdasarkan isu dan menangani cabaran yang dihadapi oleh negara, termasuk Masyarakat Digital dan Hab Teknologi, Kesihatan Berkualiti dan Pendidikan untuk semua, Pekerjaan Baik dan Mobiliti Sosial, Keterjaminan Makanan dan Tenaga, Membina Ketahanan Iklim dan Persaingan di Pasaran Global.

about_survey_pic1

Semai, sebuah perkataan dalam Bahasa Melayu yang bermaksud "menabur" atau "menanam benih" yang melambangkan komitmen Khazanah untuk memperkasakan pekebun kecil Malaysia

about_survey_pic1

Melalui Projek Semai, Khazanah bertujuan untuk menanam benih perubahan dengan merapatkan jurang di antara pekebun kecil dan cabaran yang mereka hadapi. Kami berharap dengan perkongsian data dan laporan ini kepada umum, bersama-sama dengan pemain industri, ianya dapat merangsang/membuka potensi petani kecil di seluruh negara dan mencipta masa depan yang lebih cerah bagi kemajuan mereka.

Kaji selidik ini dilaksanakan oleh

Think City

dengan penyelaras wilayah kami,

Penang Institute

(Semenanjung Utara),

Universiti Sultan Zainal Abidin

(Semenanjung Timur),

Universiti Putra Malaysia

(Semenanjung Tengah dan Selatan),

Owl and Badger Research

 (Sarawak), 

Universiti Malaysia Sarawak

 (Sarawak),

dan

Agridata Portal

 (Sabah).

Kaji selidik ini juga disokong oleh

Khazanah Research Institute

.

Bilangan Pekebun Kecil yang Dibanci

Sebanyak 3,300 pekebun kecil telah menjalani kaji selidik ini yang merangkumi 2,100 pekebun kecil tanaman makanan, 816 pekebun kecil ternakan, dan 702 pekebun kecil akuakultur.

distribution map of respondents by location

Kaedah Kaji Selidik

Bahagian ini menggariskan kaedah kaji selidik yang digunakan dalam Projek Semai. Hasil kaji selidik daripada Projek Semai adalah terhad untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh pekebun kecil dalam subsektor pertanian yang berbeza dengan lebih mendalam.

Teroka Data

Dalam bahagian visualisasi data ini, kami berkongsi soalan kaji selidik Projek Semai dan penemuan penting dalam subsektor Tanaman, Ternakan dan Akuakultur. Bahagian ini membolehkan anda memahami latar belakang pekebun kecil, cabaran utama mereka, dan perspektif masa depan mereka dengan lebih terperinci.

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.